پیش بینی های اوپک

پیش بینی های اوپک:

اوپک پیش بینی رشد عرضه غیراوپک در سال 2024 را در 1.4 میلیون بشکه در روز ثابت نگه می دارد.

تولید نفت خام ما در ماه سپتامبر به دلیل افزایش عرضه نیجریه، عربستان سعودی و کویت، 273 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 27.75 میلیون بشکه در روز رسید.

اوپک پیش بینی رشد عرضه غیراوپک در سال 2023 خود را با 100000 بشکه در روز افزایش به 1.7 میلیون بشکه در روز رساند.

ما پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را به 2.8 درصد افزایش می‌دهیم، اما برای سال 2024 را 2.6 درصد نگه می‌داریم.

ما پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2023 و 2024 را به ترتیب در 2.4 و 2.2 میلیون بشکه در روز ثابت نگه می‌داریم.

تولید نفت خام عربستان سعودی و نیجریه در سپتامبر به ترتیب 82000 و 141000 بشکه در روز افزایش یافت و به 9.01 و 1.39 میلیون بشکه در روز رسید.

پیش‌بینی کل تقاضای جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال جاری 50000 بشکه در روز، و در سه‌ ماهه اول 2024 به میزان 150000 بشکه کاهش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط