پیش بینی های بانک مرکزی اروپا

پیش بینی های بانک مرکزی اروپا :

بانک مرکزی اروپا قیمت نفت در سال 2023 را 82.6 دلار برای هر بشکه ، در سال 2024 را 77.8 دلار برای هر بشکه و در سال 2025 را 73.9 دلار در هر بشکه پیش بینی می کند.

این بانک نرخ جفت ارز EURUSD در سال های 2023 تا 2025 را 1.08 می بیند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط