پیش بینی های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)

پیش بینی های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD):

تورم منطقه یورو را 2.6 درصد در سال 2024 و 2.2 درصد در سال 2025 پیش بینی می کند

تورم ایالات متحده را 2.2 درصد در سال 2024 و 2 درصد در سال 2025 می بیند.

تورم چین در سال 2024 را 1 درصد و در سال 2025 را 1.5 درصد می بیند.

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2024 به میزیان 2.1 درصد و  در سال 2025  به میزان 1.7 درصد رشد خواهد کرد.

تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 به میزان 4.7 درصد و در سال 2025 به میزان 4.2 درصد رشد خواهد کرد.

این سازمان پیش بینی رشد جهانی در سال 2024 را به 2.9 درصد (در مقابل 2.7 درصد در نوامبر) افزایش می دهد و در سال 2025 را 3 درصد (بدون تغییر) می بیند.

رشد ژاپن را 1% در سال 2024 (بدون تغییر) می بیند و سال 2025 را از 1.2% به 1% کاهش می دهد.

اگر حملات دریای سرخ ادامه یابد، ممکن است پس از یک سال 0.4 درصد به CPI اضافه شود.

این سازمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در سه ماهه دوم و بانک مرکزی اروپا را در سه ماهه سوم پیش‌بینی می کند و می افزاید که سیاست پولی باید برای مدتی محدود کننده باقی بماند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط