پیش بینی های صندوق بین المللی پول

پیش بینی های صندوق بین المللی پول :

ریسک‌های چشم‌انداز رشد جهانی به نزول متمایل است.

پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال 2024، 3 درصد باشد. (این رقم در پیش بینی ژانویه 3.1 درصد بود)

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال 2023، 2.8 درصد باشد.(این رقم در پیش بینی ژانویه 2.9 درصد بود)

یک سناریوی جایگزین احتمالی برای انقباض معتدل‌تر وام‌دهی، رشد را 0.3 درصد نسبت به سطح پایه کاهش می‌دهد.

رشد سال 2023 ایالات متحده 1.6 درصد (این رقم در پیش بینی ژانویه 1.4درصد بود) و رشد 2024، 1.1 درصد پیش‌بینی می‌شود.

انقباض‌های مالی شدید ناشی از ناآرامی‌های عمیق‌تر سیستم بانکی، رشد جهانی را 1.8 درصد نسبت به سطح پایه در سال 2023 کاهش می‌دهد.

اگرچه به نظر می‌رسد آشفتگی سیستم مالی مهار شده است، اما سخت‌تر شدن بیشتر شرایط مالی باعث کاهش رشد می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 0.1 درصد و تولید ناخالص داخلی بریتانیا 0.3 درصد کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط