پیش بینی های فدرال رزرو نیویورک از تورم

فدرال رزرو نیویورک :

تورم پیش بینی شده یک ساله در ماه آوریل 4.4 درصد می باشد. (این رقم در ماه مارس 4.7٪ بود)

تورم پیش بینی شده 3 ساله در ماه آوریل 2.9 درصد می باشد. (این رقم در ماه مارس 2.8٪ بود)

تورم پیش بینی شده 5 ساله در ماه آوریل 2.6 درصد می باشد. (این رقم در ماه مارس 2.5٪ بود)

انتظار می رود هزینه های خانوار در آوریل به 5.2 درصد کاهش یابد که ضعیف ترین میزان از سپتامبر 2021 است.

انتظار می‌رود که افزایش قیمت مسکن در آوریل به 2.5 درصد برسد که بالاترین رقم از ژوئیه 2022 است.

رشد درآمد یک‌ساله پیش‌بینی‌شده در آوریل بدون تغییر در رقم 3 درصد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط