پیش بینی های موسسه HSBC برای سال 2023 و 2024

موسسه HSBC پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال های 2023 و 2024 کاهش داد.

این موسسه پیش بینی خود برای GDP سال 2023 را از 5.3% به 4.9% و برای سال 2024 را از 4.9% به 4.6% کاهش داد.

این موسسه انتظار دارد که سیاست پولی بانک خلق چین با کاهش بیشتر نرخ‌های بهره و RRR، به میزان بیشتری تسهیلی شود.

موسسه HSBC پیش بینی خود را برای قیمت نفت برنت در سال های 2023 و 2024 افزایش داد.

این موسسه پیش بینی می کند که قیمت نفت برنت در سه ماهه چهارم 2023 به  90 دلار در هر بشکه و برای سال 2024 به 82.50 برسد که نسبت به پیش بینی قبلی که 7.50 دلار افزایش یافته است.

این موسسه برای قیمت نفت به موارد زیر استناد می کند:  تقاضای نفت از چین به حمایت از قیمت ادامه خواهد داد
کاهش عرضه عربستان در فصل دوم 2024 نیز باقی خواهد ماند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط