پیش بینی های موسسه S&P در مورد امریکا

پیش بینی های موسسه S&P در مورد امریکا: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سال 2024 رقم 2.4 درصد پیش بینی می شود.
علی‌رغم روند نابرابر تورمی تاکنون، پیش بینی می شود که تورم احتمالاً در ماه‌های آینده بیشتر کاهش می‌یابد.
چشم انداز 2024 خود را برای سیاست پولی تغییر نداده ایم.
پیش بینی ما در زمینه نرخ بهره این است که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در نشست ژوئن به میزان 0.25% کاهش می دهد و مجموع این کاهش ها در پایان سال به 0.75% خواهد رسید.
توسعه اقتصادی ایالات متحده بیش از انتظارات ما در نیمه دوم سال 2023 بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط