پیش بینی گلدمن ساکس بر افزایش نرخ بهره انگلیس

موسسه گلدمن ساکس انتظار دارد که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را همچنان افزایش دهد تا آن را به نرخ پایانی 5 درصد برساند.

این موسسه افزوده که؛

تورم بریتانیا در مسیر کاهش سریع قیمت‌های انرژی جهانی قرار دارد اما بعید به نظر می‌رسد که برای رسیدن به هدف ۲ درصدی بانک، به اندازه کافی کاهش پیدا کند.

«در حالی که ممکن است کمیته سیاست پولی بخواهد پس از نشست ماه مه روند افزایش نرخ بهره را از افزایش در هر ماه به یک افزایش در هر فصل (3 ماه) کاهش دهد، اما ما به خاطر فشارهای تورمی مداوم، برای این امر تردید داریم.

بنابراین انتظار داریم کمیته سیاست پولی به افزایش های 0.25 درصدی نرخ بهره تا رسیدن به نرخ نهایی 5 درصد در ماه اوت ادامه دهد.

“در نهایت ما انتظار داریم که بانک مرکزی انگلیس در فصل دوم سال 2024 شروع به کاهش نرخ کند.”

داده های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (برای ما مه) امروز ساعت 14:30 به وقت تهران منتشر خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط