پیش بینی گلدمن ساکس درخصوص قیمت مس

موسسه گلدمن ساکس پیش بینی خود برای مس را از 10000 دلار در هر تن به 12000 دلار افزایش داد.

قیمت 12000 در هر تن، 21 درصد افزایش نسبت به قیمت های فعلی را نشان می دهد.

این موسسه همچنین شاهد افزایش 50 درصدی دیگر (به طور متوسط) در سال 2025 هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط