پیش بینی HANDELSBLATT در مورد وضعیت تورم

به نقل از HANDELSBLATT:

موسسات آلمانی رشد تولید ناخالص داخلی 2025 را 1.5 و تورم را برای سال 2025 در رقم 1.9 درصد می بینند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط