چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو متوقف نشده است

موسسه رتبه‌ بندی مودیز:

بازار کار ایالات متحده در حال سرد شدن است، اما برای توقف کامل چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به اندازه کافی نیست.

رشد اشتغال قوی است، اما بیشتر به دلیل رشد اشتغال بخش دولتی است، که در دو سال گذشته از بخش خصوصی عقب مانده بود.

ضعف بازار کار ایالات متحده این است که قبل از گسترش فعالیت در بخش خدمات، در بخش کالاهای حساس به نرخ بهره متمرکز بماند.

ما انتظار داریم که ضعف بخش فناوری در سال 2023 ادامه یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط