چشم انداز موسسه جی پی مورگان از روند تورم

موسسه جی پی مورگان هشدار می دهد که حملات تروریستی دریای سرخ هزینه های حمل و نقل و تورم را افزایش می دهد.

این موسسه اعلام کرد که نسبت به تأثیر حملات تروریستی در دریای سرخ بر قیمت حمل و نقل و متعاقباً بر تورم محتاط است.

موسسه JPM می گوید که “افزایش مجدد هزینه های حمل و نقل جهانی ممکن است در چند ماه آینده به تورم (قیمت مصرف کننده) اضافه کند”.

موسسه JPM به کاهش 30 درصدی ترافیک کشتی از طریق کانال سوئز از اواسط ماه گذشته و اضافه شدن ترانزیت در سراسر آفریقا اشاره می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط