چین ذخایر طلا خود را افزایش داد

چین ذخایر طلا خود را برای ششمین ماه متوالی افزایش داد و آن را به 66.76 میلیون اونس (1893 تن) رساند
چین از نوامبر سال 2022 تاکنون 4.1 میلیون اونس طلا خریداری کرده که یک خرید پیوسته 10 ماهه است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط