چین میزان تحریم ها را تشدید خواهد کرد

معاون سابق وزیر بازرگانی چین می‌گوید اقدامات کنترل صادرات چین در مواد اولیه تولید تراشه تنها یک شروع است.

چین ابزارها و اقدامات تحریمی بیشتری در اختیار دارد.

اقدامات متقابل چین به میزان بیشتر تشدید خواهد شد و محدودیت‌ها در زمینه هدف قرار دادن فناوری پیشرفته همچنان افزایش می‌یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط