کانلیف از بانک مرکزی انگلستان : ما هنوز شاهد تورم بالا پایدار نیستیم.

کانلیف از بانک مرکزی انگلستان : ما هنوز شاهد تورم بالا پایدار نیستیم.

من متقاعد نشده ام که باید به شدت به طرز فکر تورمی تکیه کنیم
برخی از مشکلات بازار کار ممکن است ساختاری باشند تا چرخه ای

انقباض بیشتر پولی “ممکن است ضروری باشد”

دستمزدها به دلیل مشکلات بازار کار در حال افزایش است.

مشارکت پایین در بازار کار به دلیل کاهش مهاجرت یا به خاطر همه‌گیری و یا به خاطر برگزیت است و جدا کردن عوامل از یکدیگر کار سختی است چرا که آنها ترکیب شده اند.

بریتانیا قرار نیست دهه 1970 را تکرار کند.

در بازار کار، که بسیار انعطاف پذیر باقی مانده است، نشانه های کمی از عدم تعادل بخش ها وجود دارد.

تاثیر افزایش قیمت انرژی به طور یکسان در تمام بخش‌های اقتصاد حس نمی‌شود.

کاهش تقاضا از سوی مصرف خانوارها و سرمایه گذاری شرکت ها بیشتر از آنچه در فوریه پیش بینی می کردیم خواهد بود.

حمله اوکراین احتمالا تورم را افزایش می‌دهد و منجر به فشار بر درآمد خانوار خواهد شد که در بلند مدت این مساله منجر به کاهش تورم به زیر هدف خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط