کاهش احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده

موسسه Wells Fargo: خوش بینی در میان مشاغل کوچک سیگنال برای کاهش احتمال رکود اقتصادی است.

چارلی دوگرتی و جکی بنسون از موسسه ولز فارگو در گزارشی در مورد آخرین وضعیت اقتصادی امریکا می گویند: افزایش شاخص خوش بینی در ماه ژوئیه، در میان مشاغل کوچک ایالات متحده “نشان می دهد که نگرانی های مربوط به رکود ممکن است در حال کاهش باشد.”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط