کاهش انتظارات تورمی کسب و کار

نظرسنجی بانک مرکزی انگلیس : انتظارات تورمی کسب و کار در ماه مارس با 0.1% کاهش به 5.8 درصد رسیده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط