کاهش انتظارات تورمی یک‌ ساله

فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی یک‌ساله به 3.8 درصد در مقابل 4.1 درصد کاهش می‌یابد.

تورم یکساله پیش بینی شده در پایین ترین سطح از آوریل 2021 تاکنون می باشد.

انتظارات قیمت مسکن در ژوئن از 2.6% به 2.9% افزایش یافت.

تورم پنج ساله پیش بینی شده در ژوئن از 2.7% به  3% رسید.

تورم مورد انتظار سه سال آینده بدون تغییر در 3 درصد باقی مانده است.

انتظارات قیمت مسکن بالاترین میزان از ژوئیه 2022 است.

دیدگاه خانوارها در مورد وضعیت مالی شخصی در ژوئن بهبود یافت.

انتظارات برای قیمت بنزین در ماه ژوئن کاهش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط