کاهش انتظارات نرخ تورم مصرف‌کننده

هیئت کنفرانس: انتظارات نرخ تورم مصرف‌کننده یک‌ساله ایالات متحده به 6.3 درصد در فوریه در مقابل ژانویه 6.7 درصد تجدیدنظرشده در ژانویه رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط