کاهش بی سابقه تقاضای وام از سوی شرکت ها در اروپا

طبق نظرسنجی بانک مرکزی اروپا:

بانک های منطقه یورو شاهد کاهش بی سابقه در تقاضای وام از سوی شرکت ها بودند.

دسترسی بانک ها به منابع مالی، به ویژه خرده فروشی، در سه ماهه دوم بدتر شده است.

بانک ها انتظار کاهش بسیار کمتری در تقاضای اعتبار از سوی شرکت ها در سه ماهه سوم دارند.

تقاضای شرکت ها برای وام به کمترین میزان از زمان شروع نظرسنجی در سال 2003 کاهش یافت.

بانک‌های ناحیه یورو در سه ماهه دوم سال 2023 شرایط و ضوابط را سخت‌گیرانه‌تر کردند.

بانک‌ها انتظار دارند در سه ماهه سوم سال 23، وام‌های شرکت‌ها به شدت کاهش یابد.

14% خالص بانک‌های ناحیه یورو استانداردهای اعتباری را در سه ماهه دوم 2023 تشدید کردند (در مقابل 27 درصد در سه ماهه اول).

تقاضا برای وام مسکن و وام مصرفی نیز کاهش یافت.

تقاضای وام شرکتی بسیار بیشتر از آنچه بانک ها انتظار داشتند کاهش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط