کاهش ترازنامه در سال‌های آینده

بانک مرکزی اروپا:

ترازنامه به سطوح قبل از بحران مالی جهانی باز نمی گردد.

پیش‌بینی می‌شود که ترازنامه در سال‌های آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

ترازنامه ما باید فقط به اندازه ای باشد که برای اطمینان از نقدینگی کافی و کنترل مؤثر نرخ های بهره کوتاه مدت لازم است.

بانک ها ممکن است بخواهند نسبت به گذشته، نقدینگی بسیار بزرگتری را به عنوان پشتیبان حفظ کنند.

گفتن اینکه نرخ های محدود کننده چقدر هستند آسان نیست.

هیچ نشانه ای از تضعیف در بازار کار وجود ندارد.

هیچ نگرانی واقعی در مورد خطرات ثبات مالی وجود ندارد، اما وضعیت هنوز شکننده است.

تورم خالص همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

ما باید ارزیابی کنیم که آشفتگی اخیر چگونه بر وام دهی تأثیر می گذارد، باید ببینیم که آیا خط پایه قبلی همچنان پابرجاست یا خیر.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط