کاهش تورم با ادامه افزایش نرخ بهره

آقای بولارد از فدرال رزرو:

تورم همچنان بیش از حد بالا است، اما اخیرا کاهش یافته است.

ادامه افزایش نرخ بهره، کاهش تورم را تضمین می‌کند.

انتظارات تورمی در بازار اکنون نسبتاً پایین هستند.

اقتصاد سریعتر از آنچه قبلا تصور می‌شد در حال رشد است، نرخ بیکاری کمتر از حد انتظار است و تولید بالاتر از پتانسیل خود قرار دارد.

رشد اقتصادی تعدیل خواهد شد و نرخ بیکاری به حالت عادی باز می‌گردد.

اگر فدرال رزرو نتواند به زودی تورم را کاهش دهد، امکان تکرار اتفاقات دهه 1970 وجود دارد.

در جدیدترین جلسه فدرال رزرو، من از افزایش نیم درصدی نرخ بهره برای رسیدن سریعتر به یک سطح به اندازه کافی محدود کننده دفاع کردم.

انتظار دارم که بازده اوراق قرضه بلند مدت به عنوان رای اعتماد به کاهش تورم کاهش یابد و نیاز به تورم پول را کاهش دهد.

در این مرحله، من نرخ بهره ترمینال را در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد در حد مناسب می‌بینم.

حمایت از افزایش نیم درصدی نرخ بهره در ماه مارس را رد نمی‌کنم.

داده‌های اخیر به بازارها نشان داده است که مبارزه با تورم طولانی خواهد بود.

هیچ چیزی را برای جلسه بعدی فدرال رزرو رد نمی‌کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط