کاهش تورم مسکن

تورم مسکن (Shelter) پس از 25 افزایش متوالی، به مدت 4 ماه متوالی کاهش یافته و از 8.2٪ در مارس (بالاترین میزان از سال 1982) به 7.7٪ در ژوئیه رسیده است.

ادامه حرکت پایین تر در تورم Shelter تأثیر زیادی بر CPI کلی خواهد داشت زیرا Shelter بیش از یک سوم شاخص تورم را نشان می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط