کاهش تورم مصرف کننده ژاپن در سال مالی 2024

سخنگوی دولت ژاپن: دولت انتظار دارد که تورم مصرف کننده ژاپن در سال مالی 2024 به سمت حدود 1.5 درصد حرکت کند.

ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از دستیابی ژاپن به دستمزد مثبت و هدف تورمی انجام خواهیم داد.

ما امیدواریم که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) با دولت در زمینه سیاست اقتصادی هماهنگ باشد و بر اساس تفاهم توافق شده بیانیه مشترک دولت و BOJ گام بردارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط