کاهش تولید نفت خام روسیه

تولید نفت خام روسیه در سه هفته اول مارس 300000 بشکه در روز کاهش یافت و به 9.78 میلیون بشکه در روز رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط