کاهش درآمد دولت روسیه از فروش نفت و گاز

به نقل از وزارت دارایی روسیه؛ درآمد دولت روسیه از فروش نفت و گاز از 961.7 میلیارد روبل در ماه نوامبر به 650.5 میلیارد روبل در ماه دسامبر کاهش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط