کاهش رشد جهانی در سال 2023

بانک جهانی:

رشد جهانی در سال 2023، به 2 درصد کاهش خواهد یافت.

رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از2.1٪ در سال 2022 به 1.2٪ در سال 2023 میرسد.

توقف روند افزایشی بدهی به بازسازی بدهی کمک بیشتری می‌کند.

هشدار می دهم که رویدادهای اخیر، مانند فشار بر سیستم بانکی و افزایش قیمت نفت، همچنان می تواند تولید را کاهش دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط