کاهش فروش محصولات تولیدی کانادا

به نقل از اداره آمار کانادا: تخمین زده می شود که فروش محصولات تولیدی کانادا در ژوئن نسبت به ماه قبل، 2.1 درصد کاهش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط