کاهش مشکلات زنجیره تامین آلمان

موسسه اقتصادی IFO: مشکلات زنجیره تامین آلمان رو به کاهش است اما راه طولانی در پیش است.

تولیدکنندگان آلمانی با کمبود مواد کمتری مواجه هستند، اما بزرگترین اقتصاد اروپا هنوز تا وضعیت عرضه ایده آل فاصله دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط