کاهش نرخ تورم آلمان

مؤسسه اقتصادی IFO:

نرخ تورم آلمان در سال 2023 به 6.2% و در سال 2024 به 2.2% کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 به میزان 0.1- درصد و در سال 2024 رشد 1.7 درصدی داشته باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط