کاهش پیش‌بینی های موسسه مورگان استنلی برای قیمت نفت

موسسه مورگان استنلی پیش‌بینی های خود برای قیمت نفت را کاهش داده است.

این موسسه پیش بینی قیمت نفت برنت در فصل دوم سال 2023 را از 90 دلار در هر بشکه به 85 دلار در هر بشکه کاهش داده است.

این موسسه پیش بینی قیمت نفت برنت در فصل سوم سال 2023 را از 95 دلار در هر بشکه به 90 دلار در هر بشکه کاهش داده است.

این موسسه پیش بینی قیمت نفت برنت در فصل چهارم سال 2023 را از 95 دلار در هر بشکه به 87.5 دلار در هر بشکه کاهش داده است.

این موسسه پیش بینی قیمت نفت در سال 2024 را از 95 دلار در هر بشکه به 85 دلار در هر بشکه کاهش داده است.

این موسسه افزوده که؛ بیایید در این مورد صادق باشیم، زمانی که تقاضا در حال افزایش است، پس اوپک نیازی به کاهش ندارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط