کاهش پیش بینی های ناحیه یورو در سال 2023 و 2024

کمیسیون اتحادیه اروپا، پیش بینی‌های رشد ناحیه یورو در سال 2023 و 2024 را کاهش می‌دهد.

اتحادیه اروپا رشد 0.8 درصدی ناحیه یورو را در سال 2023 پیش‌بینی می‌کند که از 1.1 درصد پیش بینی قبلی کاهش یافته است.

اتحادیه اروپا رشد 1.3 درصدی ناحیه یورو را در سال 2024 پیش‌بینی می‌کند که از 1.6 درصد پیش بینی شده قبلی، کاهش یافته است.

اتحادیه اروپا تورم ناحیه یورو را در سال 2023، 5.6 درصد پیش‌بینی می‌کند که از 5.8 درصد پیش‌بینی شده قبلی کاهش یافته است.

اقتصاد ناحیه یورو به رشد خود ادامه می‌دهد، هرچند مومنتوم آن کاهش یافته است.

پیش بینی‌های قبلی رشد اتحادیه اروپا و تورم در ماه مه منتشر شده بود.

اتحادیه اروپا تورم ناحیه یورو را 2.9% در سال 2024 پیش‌بینی می‌کند که از 2.8 درصد پیش بینی شده قبلی افزایش یافته است.

کمیسیون اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی آلمان را %0.4- در سال 2023 پیش‌بینی می‌کند در مقابل 0.2% پیش‌بینی قبلی.

رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه 1.0 درصد در سال 2023 پیش‌بینی می‌شود (پیش‌بینی قبلی 0.7 درصد بود).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط