کاهش GDP آلمان در سال 2023

آلمان پیش بینی تولید ناخالص داخلی خود در سال 2023 را تا 0.4 درصد کاهش می دهد.

آلمان بسته حمایتی جدید برای اوکراین را به ارزش حدود 1 میلیارد یورو اعلام کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط