کرملین ،روسیه : اطلاعاتی را به وزیر انرژی عربستان در مورد وضعیت تولید نفت روسیه داده ایم

کرملین ،روسیه :

دیدار او با وزیر انرژی عربستان سعودی مهم بوده است، ما پیش بینی های قیمت نفت و تعادل را مورد بحث قرار داده ایم.

اطلاعاتی را به وزیر انرژی عربستان در مورد وضعیت تولید نفت روسیه داده ایم . روسیه و عربستان سعودی به همکاری های کارآمد خود ادامه می دهند.

90 الی 95٪ از صادرات گازپروم به روبل پرداخت می شود. تصمیمات سیاسی یک چالش بزرگ برای بازارهای نفت است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط