کویت در راستای توافق اوپک پلاس، تولید نفت خود را به 2.811 میلیون بشکه در روز افزایش داد

وزیر نفت کویت: کویت در راستای توافق اوپک پلاس، تولید نفت خود را به 2.811 میلیون بشکه در روز افزایش داد

کویت به حمایت از تلاش ها برای تثبیت بازارهای نفت خام از طریق اوپک پلاس ادامه خواهد داد.

سال ها عدم سرمایه گذاری منجر به ظرفیت یدکی محدود در سطح جهانی شده که منجر به بازارهای ناپایدار شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط