گرایش موسسه BoA به موضع آقای والر در مورد نرخ بهره

موسسه BoA در مورد فدرال رزرو می گویند که “ما توجه ویژه ای به موضع آقای والر (اعضای FOMC) داریم” زیرا سخنان اخیر وی “موضوع قانع کننده ای برای افزایش بیشتر نرخ ها داشته است”.

به گفته والر، “تورم خالص حرکت نمی کند و احتمالاً برای کاهش آن نیاز به انقباض بیشتری داریم.”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط