گروه سلطنتی امارات متحده عربی بدلیل خطر رکود سهام های خود را در آمریکا میفروشد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط