گروه هفت وزرای خود را موظف خواهند کرد که به طور فشرده بر روی سقف قیمت نفت روسیه با کشورهای سراسر جهان و سهامداران کار کنند

گروه هفت (G7) وزرای خود را موظف خواهند کرد که به طور فشرده بر روی سقف قیمت نفت روسیه با کشورهای سراسر جهان و سهامداران از جمله در بخش خصوصی – مقامات آمریکایی کار کنند.

پیش از این خاویر بلاس (خبرنگار بلومبرگ) : با توجه به آنچه که من از مقامات داخلی می شنوم، G7 قرار نیست در این جلسه بر سر سقف قیمت نفت به توافق برسد، اما موافقت خواهد کرد که در آینده در مورد امکان‌پذیر بودن این مورد گفتگو کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط