گلدمن ساکس به سه دلیل در مورد رکود شدیدتر در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا هشدار می دهد

گلدمن ساکس به سه دلیل در مورد رکود شدیدتر در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا هشدار می دهد.

1 – “در حال حاضر، در سراسر اقتصادهای پیشرفته، رشد هزینه نیروی کار ، تورم اصلی، و افزایش کل مورد انتظار در نرخ سیاست به طور کلی در سطوحی مشابه دوره رکود معمولی اقتصادهای پیشرفته است.”

2 -میزان گرمای بیش از حد اقتصادی در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا نسبت به ژاپن و منطقه یورو نشان می‌دهد که رکود بعدی ممکن است در این اقتصادهای انگلیسی زبان G10، تا حدودی شدید باشد.

3 – یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس، بیان کرد که سه اقتصاد ایالت متحده، بریتانیا و کانادا در معرض ریسک بیشتری برای مشاهده یک رکود «عمیق» هستند.

پیش بینی هاتزیوس : این ریسک که اقتصاد در سال آینده وارد رکود شود در ایالت متحده 30%، 40% در ناحیه یورو و 45% در بریتانیا است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط