گلدمن ساکس پیش بینی 3 ماهه خود برای قیمت جفت ارز USD/JPY را از 117 به 123 افزایش داد

گلدمن ساکس پیش بینی 3 ماهه خود برای قیمت جفت ارز USD/JPY را از 117 به 123 افزایش داد که این منعکس کننده تداوم ضعف ین از سطوح فعلی و افزایش بیشتر USD/JPY در کوتاه مدت است.
در یک افق طولانی‌تر، ما همچنان فکر می‌کنیم که با نزدیک‌تر شدن به آستانه‌های مداخله تاریخی، روند صعودی USD/JPY محدود می‌شود. علاوه بر این، کاهش ارزش عمیق ین و استفاده معمول از آن برای عنوان پوشش رکود می تواند آن را به خریدی فزاینده جذاب برای سرمایه گذاران بلندمدت تبدیل کند.(پیش بینی 6 ماهه 120 (قبلی 117) و پیش بینی 12 ماهه خود را 118 (قبلی 115) اعلام کرد)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط