گلدمن ساکس: کاهش رتبه اقتصادی ایالات متحده توسط موسسه فیچ تاثیر بر بازار مالی ندارد

موسسه گلدمن ساکس در مورد کاهش رتبه ایالات متحده توسط موسسه فیچ: کاهش رتبه عمدتاً منعکس کننده چالش های مالی میان مدت و حاکمیتی است، اما اطلاعات مالی جدید را منعکس نمی کند.
تنزل رتبه باید تأثیر مستقیم کمی بر بازارهای مالی داشته باشد زیرا بعید است که دارنده عمده اوراق بهادار خزانه داری ای وجود داشته باشد که بر اساس رتبه بندی مجبور به تغییر شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط