بریتانیا معاملات تجاری خود با هند را آغاز کرده است

وزیر دارایی بریتانیا:

ما در حال پیشرفت خوبی در معامله تجاری بریتانیا و هند هستیم.

ما قصد داریم سرمایه گذاری متقابل در معامله هند را باز کنیم.

انگلیس با تورم چسبنده‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی مواجه است.

تقویت رشد بریتانیا برای جلوگیری از افزایش مالیات ضروری است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط