5 منبع اوپک پلاس ادعا می کنند که هیچ پیشنهادی برای کاهش تولید نفت وجود ندارد

5 منبع اوپک پلاس ادعا می کنند که هیچ پیشنهادی برای کاهش تولید نفت وجود ندارد ولی سایر منابع اوپک پلاس به مطبوعات گفتند که در صورت نیاز، کاهش تولید قابل دستیابی است.

 

 

آخرین مطالب

مطالب مرتبط