50% احتمال می دهند که در نشست سپتامبر افزایش نرخ 0.75 درصدی داشته باشد.

بازار های پول در مورد بانک مرکزی انگلیس : 50% احتمال می دهند که در نشست سپتامبر افزایش نرخ 0.75 درصدی داشته باشد.

این در حالی است که احتمال رشد نرخ بهره سوئیس هم وجود دارد ، بانک مرکزی ایتالیا نسبت به افزایش پیاپی نرخ بهره هشدار های زیادی داده است که ممکن است این افزایش ها منجر به رکود در اروپا شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط