MOODY’S: انتظار داریم که رشد هزینه های مصرف کننده ما در ماه های آینده کند شود

موسسه MOODY’S: انتظار داریم که رشد هزینه های مصرف کننده ما در ماه های آینده کند شود.

در مورد مخارج مصرف‌کننده ایالات متحده: کیفیت بدهی مصرف‌کننده رو به کاهش است، که نشان‌دهنده ریسک بالقوه در برخی مناطق بازار اعتبار است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط