RBC در انتظار عقب نشینی سهام ایالات متحده

موسسه مالی رویال بانک کانادا (RBC)، با استناد به موارد زیر در انتظار عقب نشینی سهام ایالات متحده است:

1- زوال چشم انداز ژئوپلیتیکی
2- نگرانی های فرود سخت برای بازگشت
3- داده های اشتغال اخیر

مخالفت با اولی دشوار است، در مورد دومی؛ به نظر می رسد حداقل 18 ماه است که وجود داشته است، در مورد داده های مشاغل، بیایید ببینیم NFP چه چیزی را به ارمغان می آورد!

آخرین مطالب

مطالب مرتبط