UA Zensen: میانگین افزایش دستمزد ارائه شده توسط شرکت ها بالاترین میزان از سال 2013 بوده است

بزرگترین اتحادیه صنعتی ژاپن (UA Zensen): میانگین افزایش دستمزد ارائه شده توسط شرکت ها بالاترین میزان از سال 2013 بوده است.

اتحادیه Zensen بزرگترین اتحادیه کارگری صنعتی ژاپن است و بیشتر نماینده کارگران در شرکت های کوچک و متوسط است.

طبق گزارش‌ها، UA Zensen در برخی زمینه‌ها خواستار افزایش حداقل 6 درصدی در کل دستمزدها در سال جاری است.

این در مقایسه با آنچه شرکت های بزرگ به طور متوسط در مذاکرات دستمزد درخواست می کنند، یک پله بالاتر است.

این اتحادیه اکنون می گوید که افزایش متوسط دستمزد ارائه شده توسط 231 شرکت آن بالاترین رکورد از سال 2013 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط