ZEW: انتظارات اقتصادی برای آلمان به طور قابل توجهی در حال بهبود است

موسسه آلمانی ZEW: انتظارات اقتصادی برای آلمان به طور قابل توجهی در حال بهبود است.

بیش از 80 درصد از افراد مورد بررسی پیش بینی می کنند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در شش ماه آینده کاهش خواهد داد.

این می تواند چشم انداز خوش بینانه تر صنعت ساختمان آلمان را توضیح دهد.

بخش صادرات آلمان از افزایش انتظارات اقتصادی برای چین و همچنین کاهش مورد انتظار دلار در برابر یورو سود می برد.

ارزیابی وضعیت اقتصادی همچنان در سطح بسیار پایینی است.

این توسعه تا حدودی از افزایش انتظارات اقتصادی می کاهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط